header vr 2016

26
březen

 

VÝBĚR REGULAČNÍHO POPLATKU ROCKSTEEL - 35. VALAŠSKÁ RALLY 2016

DŮVODEM JE MIMO JINÉ TAKÉ BEZPEČNOST DIVÁKŮTI 10

Označení opravňující jeho držitele k JEDNORÁZOVÉMU vstupu do prostorů vymezených pro diváky na jednotlivých rychlostních zkouškách s názvy Hukvaldy, Tatra, Lešná a Přehrada, a umožňující vstup také do servisních míst v areálu Tatra v Kopřivnici, je potřeba si zakoupit takzvaný regulační tiket. Ten slouží k usměrnění počtu fanoušků Rocksteel - 35. Valašské rally 2016 v místech, odkud mohou diváci průjezd soutěžních vozidel sledovat. A to zejména s ohledem na jejich bezpečnost, a také s přihlédnutím k bezproblémovému průjezdu vozidel Integrovaného záchranného systému.

Cena regulačního tiketu je 30 a 80 korun.

Regulační tiket je možné zakoupit na přístupových místech k jednotlivým rychlostním zkouškám a servisního areálu. Jeden regulační tiket slouží pouze k jednomu vstupu.

Permanentní regulační tikety pořadatele Rocksteel - 35. Valašské rally 2016 k dispozici NEBUDOU.

Regulační tiket UMOŽŇUJE VSTUP do:

sobota 16. dubna 2016          servisní areál Tatra Kopřivnice          80,- Kč (platí i pro RZ)

sobota 16. dubna 2016          rychlostní zkoušky

                                               RZ 1; 5 - Hukvaldy                            30,- Kč

                                               RZ 2; 6 - Tatra                                   80,- Kč (platí i pro servis)

                                               RZ 3; 7 - Lešná                                  30,- Kč

                                             RZ 4; 8 - Přehrada                             30,- Kč

UPOZORNĚNÍ:
                                              Děti do 12 let - ZDARMA
                                              Držitelé průkazu ZTP - ZDARMA