header vr 2016

Pravidla a podmínky akreditace

AKREDITAČNÍ PROCES:

Žádosti o akreditaci budou v roce 2016 podávány prostřednictvím informačního systému dostupného na adrese http://akreditace-apo.cz (dále jen IS).

Přístup do IS novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách AČR v oddíle automobily (formuláře nebo motocykly) formuláře nebo online na výše uvedené internetové adrese. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Originál akreditačního formuláře je potřeba zaslat znovu pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem. Formulář je možné zaslat na adresu Autoklubu ČR nebo naskenovaný e-mailem na akreditace@autoklub.cz

Pověřený zástupce Autoklubu ČR a APO Multicam rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován v IS a zasláním e-mailu. Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.

Uzávěrka žádostí o akreditace při podnicích AUTOKLUB RALLYSPRINT SÉRIE 2016:
3 pracovní dny před zahájením podniku (zahájením podniku se rozumí den administrativních přejímek)

ROCKSTEEEL - 35. VALAŠSKÁ RALLY 2016: úterý 12. dubna 2016

 

Kontakt pro zaslaní žádostí o akreditaci:
Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1
e-mail: akreditace@autoklub.cz
informační systém: http://akreditace-apo.cz

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů
 
Návod k informačnímu systému (IS) pro správu akreditací
 
Akreditační formulář