header vr 2016

Zvláštní ustanovení

Veškeré změny a dodatky Zvláštního ustanovení jsou ke stažení

v Prováděcích ustanoveních.

Zvláštní ustanovení