header vr 2016

Organizace rally

 FIA

Rocksteel - 35. Valašská rally 2016 – je pořadatelem připravována v souladu s Mezinárodními sportovními řády a jejich přílohami, Všeobecnými předpisy pro rally mistrovství FIA, se Sportovními předpisy mistrovství FIA, v souladu s Národními soutěžními řády pro rok 2016 a podle schválených Zvláštních ustanovení pořadatele a propozic schválených ASN.

Rocksteel - 35. Valašská rally 2016 – Pořadatelsky zajišťuje JT Rally Team Vsetín a organizačně AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín. Při přípravě je spolupracováno s autokluby a organizacemi a institucemi nejenom na Vsetínsku, ale také v ostatních částech Zlínského kraje a Novojičínska, respektive v Moravskoslezském kraji. Centrem soutěže je město Valašské Meziříčí, kde budova radnice v době konání automobilového klání poskytne nezbytné zázemí pro ředitelství, dispečink a tiskové středisko rally. Administrativní a technická přejímka soutěžních posádek a jejich vozidel se uskuteční v Autocentru Lukáš ve Valašském Meziříčí. Servisní areál bude umístěn v areálu Tatry v Kopřivnici. Pro slavnostní start a cíl rally využijí pořadatelé rally prostoru valašskomeziříčského náměstí.

Rocksteel - 35. Valašská rally 2016 je zařazena do:

  • RALLYSPRINT SÉRIE
  • POHÁR 2+
  • POHÁR MLÁDEŽE
  • POHÁR POŘADATELE